Çelik Granül Grubu

UYGULAMA ALANI :

Dökümhaneler, çelikhaneler, dövmehaneler, haddehaneler, makine imalatı, çelik sektörü, otomotiv ve uçak sektörü,
Tershaneler ve demiryolu sektörü, Yapı çeliği sektörü gibi bir çok sektörde kullanım alanı bulmaktadır.
Kum giderme, çapak giderme, oksit giderme, yüzey hazırlama, gerilim giderme gibi uygulamalarda yer bulmaktadır.

ÜRETİM STANDARTLARI VE KALİTELERİ

SAE low carbon cast steel shot; S780- S660-S550-S460-S390-S330-S280-S230-S170-S110-S70

TOSÇELİK GRANÜL DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK BİLYE

Düşük karbonlu çelik bilyeler çok iyi seçilmiş, kükürt ve fosfor içeriği çok az olan düşük karbonlu hurda kullanılarak üretilir. Bunun sonucunda, 1600-1650ºC de endüksiyon ocaklarında ergitilip, atomizasyon sonrası suda soğutulduktan sonra beynitik bir mikroyapıya sahip olurlar ve çatlak içermeyen taneler şeklinde elde edilirler. Ayrıca bir ısıl işlem uygulanmaz.

Yüksek karbonlu çelik bilyeler ise her türlü hurdadan imal edildiklerinden sert, kırılgan martenzitik mikroyapıya sahiptirler ve döküm sonrası uygulanan ısıl işlem yüzey çatlaklarına sebep olur.

Neden Düşük Karbon ?
Düşük karbonlu ve yüksek manganlı çelik bilyelerin darbe emme kapasitesi yüksektir, darbeler bilyenin her yerine homojen olarak dağılır. Kumlama işlemleri sırasında düşük karbonlu bilye taneleri aşınmadan dolayı ömrünün %80'i kadar bir süre boyunca bir soğan gibi ince katmanlar halinde soyularak küçülür ve sadece malzeme yorulmasından dolayı küçük parçalara ayrılır. Daha az ve daha küçük parçalara ayrıldığından makine ve kanat aşınması da belirgin şekilde azalır.

Yüksek karbonlu çelik bilyeler üretimi sırasında oluşan çatlak yapıdan dolayı kısa sürede büyük ve köşeli parçalara ayrılarak kırılır. Bu özelliği ile makine türbin ekipmanları ve filtreler üzerinde de yüksek ekstra maliyetlere neden olur.

Düşük karbonlu bilyede, yüksek karbonlu bilyedeki gibi yüzey çatlakları görülmez. Çatlaklar bilyenin ömrünü azaltır. Düşük karbonlu çelik bilye yüksek mangan içeriğinden dolayı kumlama makinesinin içinde ilk birkaç çevrimden sonra 46- 49 HRC ye kadar sertleşir. Bundan dolayı yüksek karbonludan daha iyi bir temizleme etkisi vardır.

Tüm bu özelliklerinden dolayı çeşitli test cihazlarının da gösterdiği gibi Tosçelik Granül ürünü düşük karbonlu çelik bilye yüksek karbonluya göre %20 daha uzun ömürlüdür.

Tosçelik Granül düşük karbonlu çelik bilye uzun kullanım ömrü ve yüksek sertliği ile pas, oksit ve kum giderme işlemlerinde, çapak temizlemede, yüzey hazırlamada ve gerilim giderme (shot peening) işlemlerinde mükemmel performans gösterir. Dökümhaneler, çelikhaneler, dövmehaneler ve haddehanelerde, makine imalatında, çelik endüstrisinde, otomotiv, gemi, uçak ve yapı çeliği sektörlerinde kullanım için idealdir.

Çelik Granül Grubu

PDF Katalog

Çelik Granül Grubu

Kalite ve Üretim Matrisleri

Çelik Granül Grubu

Ürün Görselleri

Çelik Granül Grubu
İletişim