Sürdürülebilirlik Raporu

Tosyalı Holding, tüm yatırımlarını çevre faktörünü ilk sıraya koyarak, sosyal sorumluluk ve verimli enerji kullanım bilinci ile gerçekleştirmiştir ve gerçekleştirmektedir. Tosyalı holding'e bağlı tüm holding şirketleri ve iştirakleri bu bilinçle hareket ederek, sürekli iyileştirmeyi bir ilke edinmiş ve bunu tüm alanlarda yaygınlaştırmayı bir görev bilmiştir.

Sürdürülebilirlik raporu, her sene çevre, enerji ve sosyal sorumluluk bilinci altında yapılmış olan iyileştirme, geliştirmelerin özetlendiği bir rapordur.